Minnesanteckningar från Riksstrokes Användarmöte den 12 september 2018

Minnesanteckningar

Bilagor:

1. Mötes öppnande och praktisk information

2. Senaste resultaten från Riksstroke

3. Timing

4.1. Aktuell Forskning, Bo Norrving

4.2. Aktuell Forskning. Marie Eriksson

5.1. Information från Riksstroke. Mia von Euler

5.2. Information från Riksstroke. Bo Norrving

5.3. Information från Riksstroke. Per Wester

5.4 Information från Riksstroke, Per Ivarsson

6. NAG för stroke

7.1. Förbättringsarbeten. Fredrik Jonsson

7.2. Förbättringsarbeten. Erika Keller.

8. Formulärsändringar