Alingsås lasarett årets strokeenhet 2018

Pressmeddelande från Riksstroke – Årets Strokeenhet är utsedd!

Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2018.

Den klinik som för andra året i rad utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2018 var strokeenheten vid Alingsås lasarett som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2018” av styrgruppen för Riksstroke!

Riksstroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riksstroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Riksstroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras ca 22 000 insjuknanden. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riksstroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

Priset har delats ut till Alingsås i samband med Riksstrokes användardag den 11 september i Stockholm och kommer även att presenteras i den senaste Årsrapporten från Riksstroke som webbpubliceras inom kort. Rapporten webbpublicerades i preliminär utgåva i maj 2019 och finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida (www.Riksstroke.org, under ”Rapporter” och ”Årsrapporter”). Rapporten beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen som vårdar akuta strokepatienter. Det är den rapporten som ligger till grund för bedömningen ”Årets Strokeenhet 2018”. Riksstrokepriset kommer även att publiceras på Riksstrokes hemsida.