Ett år efter stroke. 1-årsuppföljning 2015

1-årsuppföljning 2015 med sammanställt information om  livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser för de som insjuknade under 2014 ligger nu ute på hemsidan under fliken övriga rapporter