Förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokedata 2018

Insamlade uppgifter om avslutade och pågående förbättringsarbeten inom strokesjukvården på Riksstroke deltagande sjukhus. Insamlingen har skett under 2017-2018 och innehåller uppgifter som sjukhusen själva har inrapporterat.

Förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2018