Förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokedata 2017

Insamlade uppgifter om avslutade och pågående förbättringsarbeten inom strokesjukvården på Riksstroke deltagande sjukhus. Insamlingen har skett under 2017 och innehåller uppgifter som sjukhusen själva har inrapporterat.

Förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2017