Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

En rapport som beskriver Socialstyrelsens arbete med kvalitetsregister av betydelse för personer som får hälso- och sjukvård finansierad av kommunerna. Här redovisas hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17/