Patient och närstående version av Årsrapport 2017

Patient och närstående version av Årsrapport 2017 kan ni läsa här

Riksstroke har i sina årsrapporter om strokevårdens kvalitet i Sverige försökt hålla ett språk som kan vara någorlunda begripligt. Rapporterna ska kunna läsas inte bara av strokevårdens personal utan också av allmänhet, patienter och sjukvårdens tjänstemän och politiker.
Ändå har det funnits ett behov att göra en mer sammanfattande rapport anpassad till patienter och närstående. Detta inte minst för att Riksstrokes årsrapporter har blivit allt mer omfattande och det kan vara svårt att få överblick.
Riksstroke presenterar här en rapportversion särskilt avsedd att läsas av patienter och närstående. Rapporten är mycket kortfattad. För den läsare som önskar mer detaljer hänvisar vi till Riksstrokes fullständiga årsrapport som finns på vår hemsida www.riksstroke.org, under länken ”Rapporter” och ”Årsrapporter”. Vi vill också påminna om att Riksstroke frågar personer som haft stroke om deras situation ett år efter stroke och att också dessa rapporter finns på Riksstrokes hemsida, under länken ”Rapporter” och ”Övriga rapporter”.