Rapport 1 år efter stroke 2018

Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke har sedan 1995 årligen presenterat rapporter om den svenska strokevårdens kvalitet. I separata rapporter beskriver vi situationen för
patienter med stroke 1 år efter insjuknandet. Fokus i dessa 1-årsrapporter ligger på kvaliteten i samhällets långsiktiga medicinska och sociala stöd för personer som haft stroke. Den rapport vi nu presenterar gäller personer som insjuknade i stroke 2017 och som under 2018 rapporterade sina uppgifter till Riksstroke. Den här rapporten har tagits fram av Riksstrokes sekretariat och styrgrupp. Den är avsedd förpersoner som haft stroke och deras anhöriga, beslutfattare i landsting, kommuner och privata verksamheter, de professioner i hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter personer med stroke, vissa myndigheter samt för allmänheten. Med tanke på den breda målgruppen har vi så långt det varit möjligt försökt hålla språket fritt från facktermer.

Rapporten finns att läsa här eller under övriga rapporter på hemsidan.