Seminarie: Livet efter stroke 18 nov

Under senare år har insjuknade i stroke minskat i Sverige samtidigt som behandlingsmöjligheter i det akuta skedet har ökat, men fortsatt är stroke är den vanligaste orsaken till förvärvad funktionsnedsättning. Att leva med sviterna efter stroke kan vara en stor utmaning som vården behöver kunna möta. Behovet av strukturerad uppföljning under längre tid efter stroke är påtagligt. Detta symposium tar upp stroke i ljuset av incidens, allvarlighetsgrad och sekundärprevention, men är framförallt fokuserad på vanliga funktionsnedsättningar.
Varmt välkomna till en eftermiddag om livet efter stroke

Preliminärt program och anmälan finns här https://magnetevent.se/Event/livet-efter-stroke-30482/