Undervisningsfilm NIH strokeskala (NIHSS)

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) är en klinisk skattningsskala för att värdera svårighetsgraden av stroke genom att skatta ett antal kliniska parametrar. Skalan går från 0 (inga strokesymtom) till max 42 (mycket svår stroke).

Undervisningsfilm och information finns på denna länk https://neurophys.gu.se/nihss