Uppdatering av Riksstrokes hemsida

En uppdatering av Riksstrokes startsida och menysystem har gjorts idag. Passa på att studera statistik på Riksstrokes målnivåer på vår hemsida samt strokesjukvård i vården i siffror.