World Stroke Day

I Sverige minskar insjuknande i stroke, vilket delvis förklaras av bättre förebyggande behandling vid förmaksflimmer. Men här, liksom i många andra delar av världen, är stroke en ledande orsak till död och en huvudorsak till funktionsnedsättning. Detta uppmärksammar World Stroke Organisation idag, på World Stroke Day; men framför allt uppmärksammas att med rätt vård, rehabilitering och stöd kan fler personer leva ett gott liv efter stroke.