Ansökan om datauttag för forskning

Länk till Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Länk till Förbehåll vid utlämnande av personuppgifter från Riksstroke

Är du forskare och intresserad av att använda Riksstroke i din forskning? Längre ner finner du en snabbguide för registerforskare för hur du kan gå till väga för att ansöka om att få använda kvalitetsregisterdata. Läs också vägledning och rekommendationer för utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning för en beskrivning av hur användning av kvalitetsregisterdata för forskning går till, vilka som kan få tillgång till data och vad som gäller för de flesta register.

På webbsidan www.kvalitetsregister.se hittar du kontaktinformation till alla kvalitetsregister och hänvisningar till deras webbsidor samt en valideringshandbok. Nationell registerservice hos Socialstyrelsen tillhandahåller en förteckning över registren och deras variabler, www.socialstyrelsen.se. Du kan också kontakta något av de regionala registercentren eller regionala cancercentren för information.

Snabbguide registerforskare

Vägledning kring forskningsutlämnande – Riksstroke

 

Riksstroke policy författarskap