Målnivåer nationell nivå 2013-2017

I detta avsnitt ställer Riksstroke nationelldata i relation till målnivåer.

Målnivåer för 2013-2017 har satts i snitt för tretton variabler: De som funnits med över tid finns med i diagrammen nedan

 

(*annan definition nämnare/täljare än för 2015-2016)