Övriga rapporter

 

Fem och tre år efter stroke

Ett år efter stroke

Strukturdata

Riksstroke och Swedvasc

Anhörigas situation

Valideringsrapporter

Resultat från användarenkäten

Inventering av rehabiliteringsfrågor

Två år efter stroke

Transportmyndigheterna

Visa även arkiverade