Länkar

   http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/valideringshandbok.1330.html
sos_logo Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård
esc_logo European Stroke Council and European Stroke Conferences
nkr_logo Kvalitetsregister – Portal för svenska kvalitetsregister
sundhed_logo Danmarks kvalitetsregister
Sveriges Kommuner och Landsting – Öppna jämförelserskl_logo