Checklista

Checklista nya användare Riksstroke

Skriv ut/ladda ner detta dokument:

Checklista nya användare Riksstroke

Hemsidan startsida

Logga alltid in via hemsidan, där finns aktuell information som ni kan missa om ni går direkt till registreringen: www.riksstroke.org/sve/

Logga in

Manual finns på Riksstrokes hemsida under Information och Inloggning. Med SITHS-kort: www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2014/05/Inloggning-med-SITHS-kort-i-Riks-Stroke_170130.pdf

Som statistikanvändare: www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2014/05/Inloggnin-som-statistikanvändare_170130.pdf

Administrera sig själv, byte av lösenord

Efter inloggning kan man ändra kontaktinformation, byta användarnamn samt lösenord genom att i menyn klicka på Administration -> Min användare. Manual finns för byte av lösenord under menyn information.

Behörigheter

I Riksstroke finns behörigheterna admin, skriv, läs samt statistik. För alla utom statistik behövs SITHS kort eftersom man har tillgång till individdata. Vad de olika behörigheterna innebär förklaras under menyn Administration -> Administrera användare -> Ny användare.

Registrering

På startsidan finns ett antal nyckeltal hur man registrerat. Genom att klicka på nyckeltalens länkar eller via menyn registrering/översikt så får man tillgång till en översikt av registrerade formulär.

Statistikverktyg

På startsidan finns en dashboard där sjukhusen kan vara uppdaterade i realtid kring målnivåer och se fördröjningar i inmatning och fullständighet i data.

Hitta vägledningar, formulär mm.

Vägledningar: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/vagledning/

Formulär: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/formular/

Patientinformationen finns på svenska och översatt till arabiska, finska och engelska: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/information-patient/

Diagnoslathund: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/riksstrokes-diagnoslathund/

NIHSS: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/nihss/

FAQ Länk till ofta återkommande frågor och svar finns på hemsidan: www.riksstroke.org/sve/faq