Checklista

Skriv ut/ladda ner detta dokument:
Checklista nya användare Riksstroke

Hemsidan startsida

Logga alltid in via hemsidan, där finns aktuell information som ni kan missa om ni går direkt till registreringen: www.riksstroke.org

Logga in

Manual finns på Riksstrokes hemsida under menyn Inloggning. Med SITHS-kort: www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2014/05/Inloggning-med-SITHS-kort-i-Riks-Stroke_170130.pdf

Som statistikanvändare: www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2014/05/Inloggnin-som-statistikanvändare_170130.pdf

Administrera sig själv, byte av lösenord

Efter inloggning kan man ändra kontaktinformation, byta användarnamn samt lösenord genom att i menyn klicka på Administration -> Min användare. Manual finns för byte av lösenord under menyn information.

Behörigheter

I Riksstroke finns behörigheterna admin, skriv, läs samt statistik. För alla utom statistik behövs SITHS kort eftersom man har tillgång till individdata.

Registrering

På startsidan finns ett antal nyckeltal hur man registrerat. Genom att klicka på nyckeltalens länkar eller via menyn registrering/översikt så får man tillgång till en översikt av registrerade formulär.

Statistikverktyg

På startsidan finns en dashboard där sjukhusen kan vara uppdaterade i realtid kring målnivåer och se fördröjningar i inmatning och fullständighet i data.

Hitta vägledningar, formulär mm.

Vägledningar: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/vagledning/

Formulär: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/formular/

Patientinformationen finns på svenska och översatt till arabiska, finska och engelska: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/information-patient/

Diagnoslathund: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/riksstrokes-diagnoslathund/

NIHSS: www.riksstroke.org/sve/riksstroke-registreringsplattform/nihss/

FAQ Länk till ofta återkommande frågor och svar finns på hemsidan: www.riksstroke.org/sve/faq