Patientinformation för sjukhus

Patientinformation angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke

Skriv ut/ladda ner detta dokument:

Information-angående-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_eng

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_fi

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_ar