EVAS registrets årsrapport 2019

Årsrapport för patienter som genomgått endovaskulär behandling(EVAS) 2019 finns att läsa här https://www.evas-registret.org/