Minskade skillnader mellan kvinnor och män vid strokebehandling

Könsskillnader vid behandling av strokepatienter har minskat. Svensk strokevård har också förbättrats och utvecklats mycket positivt över tid. Det visar en ny forskningsstudie med data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke. Läs mer här.