Nytt om Covid-19 i Riksstroke

Genom en samordnad och rekordsnabb process införs nu frågor om Covid-19 i flera kvalitetsregister. Svaren är tänkta att vara till nytta i Sverige och internationellt redan under pågående pandemi.
2 nya frågor införs så att vi kan följa hur det går för strokepatienter med Covid-19 (gäller från 200301). Frågorna gäller om patienten har eller har haft Covid-19 och om patienten är testad för viruset som orsakar sjukdomen.