Preliminär årsrapport Stroke och TIA 2020

Läs Riksstrokes preliminära Årsrapport Stroke och TIA 2020 under årsrapporter. Den preliminära årsrapporten innehåller ingen data om täckningsgrad eller 3-månaders uppföljning. Det kommer i den slutliga årsrapporten i början av september.