Strukturdatarapport 2018

Rapporten innehåller en sammanställning och jämförelse av strokevårdens struktur i Sverige åren 2013, 2015, 2016 och 2018. Den finns på hemsidan under menyn rapporter| övriga rapporter