Trots större kunskap om stroke i världen är dödligheten fortsatt hög

De senaste trettio åren har kunskapsläget kring strokesituationen i världen ökat på ett revolutionerande sätt. Vi vet också mer om riskfaktorer. Ändå orsakas de allra flesta sjukdomsfall fortfarande av faktorer som går att förebygga. Läs mer här.