Målnivåer nationell nivå 2013-2019

I detta avsnitt ställer Riksstroke nationella data i relation till målnivåer.

Målnivåer för 2013-2019 för stroke.