Målnivåer nationell nivå 2013-2018

I detta avsnitt ställer Riksstroke nationelladata i relation till målnivåer.

Målnivåer för 2013-2018 för stroke.