Timingstudien

I TIMING-studien randomiseras patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer till antingen tidig start (inom 4 dagar) eller fördröjd start (mellan 5 och 10 dagar) av NOAK. Studien beräknas starta inom kort vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och alla strokeenheter hälsas välkomna att delta senare under våren 2017.

Vilka patienter kan delta?

  • Patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som:
    registreras inom tre dygn i Riksstroke
  •  är villiga och lämpliga till behandling med NOAK
  •  lämnat sitt informerade samtycke

Vilka sjukhus kan delta?
Alla strokeenheter i landet inbjuds att delta!
Ersättning utgår.

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Jonas Oldgren, koordinerande prövare
Signild Åsberg, bitr koordinerande prövare
Susanne Heller, projektledare
Erika Keller, riksstrokekoordinator, Uppsala

www.clinicaltrial.gov NCT02961348