Rehabilitering hos barn

Information om träning, rehabilitering och rehabiliteringsfrågor är uder utarbetande under 2021.

Har du redan nu frågor kring rehabilitering, skicka det via e-post till riksstroke@regionvasterbotten.se