Variabler i registret

Stroke

Variabler i Riksstroke över tid – Akutskedet för registrering av stroke

TIA

Variabler i Riksstroke över tid TIA

SAB

Variabelbeskrivning över tid SAB

3-månuppföljning

Variabler i Riksstroke över tid 3-månadersuppföljning

1-årsuppföljning

Variabler i Riksstroke över tid 1-årsuppföljning

Omvårdnadsvariabler

Variabler i Riksstroke över tid omvårdnadsvariabler

Närståendeenkät

Närståendeenkät