Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården.  Vi samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen.

Stroke 21 090

TIA 8 430

Episoder i Riksstroke 2019

Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik

94%

(2019)

Trombolys och eller trombektomi

17%

(2019)

Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer

80%

(2019)