Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården. Vi samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen. Utöver data från akutskedet genomförs även en enkätbaserad uppföljning efter tre månader och efter 1 år som ger värdefull ytterligare information om strokepatienters hälsa och funktionsförmåga.

Stroke 21 090

TIA 8 430

Episoder i Riksstroke 2019

Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik

94%

(2019)

Trombolys och eller trombektomi

17%

(2019)

Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer

80%

(2019)