Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården. Vi samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen. Utöver data från akutskedet genomförs även en enkätbaserad uppföljning efter tre månader och efter 1 år som ger värdefull ytterligare information om strokepatienters hälsa och funktionsförmåga.

Stroke 19 997

TIA 8 103

Episoder i Riksstroke 2020

Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik

94%

(2020)
Trombolys och eller trombektomi

16%

(2020)
Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer

81%

(2020)