Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården. Vi samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen. Utöver data från akutskedet genomförs även en enkätbaserad uppföljning efter tre månader som ger värdefull ytterligare information om strokepatienters hälsa och funktionsförmåga.

Stroke 20 115

TIA 8 797

Episoder 2022

 

Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik

93%

(2022)

 

Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer

78%

(2022)

 

 

Riksstroke i vården i siffror