Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

Ny inloggningsmetod metod i Riksstroke. Se bilaga, Ny inloggning Riksstroke

Nyheter

2024-06-28 Kansliet har stängt 15/7–2/8 Begränsade öppettider 1–14/7 och 5–11/8

En riktigt fin sommar önskar vi på Riksstroke.

2024-06-25 3-årsrapporten finns tillgänglig att läsa här. Fokus i denna 3-årsrapport ligger på kvaliteten i samhällets långsiktiga medicinska och sociala stöd för personer som haft stroke. Den rapport vi nu presenterar gäller personer som insjuknade i stroke 2020 och som under 2023 rapporterade sina uppgifter till Riksstroke. Rapporten är avsedd för personer som haft stroke och deras anhöriga; beslutfattare i regioner, kommuner och privata verksamheter; de professioner i hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter personer som haft stroke; vissa myndigheter samt för allmänheten. Med tanke på den breda målgruppen har vi så långt det varit möjligt försökt hålla språket fritt från facktermer.

2024-06-24 Patientrapporten som sammanfattar data insamlade i Riksstroke 2023 finns att läsa här. I samråd med patientrepresentanter presenterar vi en rapport som är mer översiktlig och beskriver utvecklingen av svensk strokevård över tid och likaså hur det går för patienterna. Denna rapport vänder sig främst till allmänheten. Riksstrokes "ordinarie" årsrapport för professionen kommer finnas tillgänglig i september.

2024-06-11  Välkommen till Riksstrokedagen (användardagen) 2 oktober 2024
Vi kommer att ha en heldag i samband med stroketeamkongressen 3-4 oktober i Göteborg. Riksstrokedagen kostar ingenting att delta på.

  • Fm innehåller bla aktuell information från Riksstrokes styrgrupp och arbetsgrupp, registringsfrågor.
  • På em gruppdiskussioner med deltagarna

Anmälan:

https://mkon.nu/stroketeamkongressen

Endast Riksstrokedagen https://mkon.nu/stroketeamkongressen/anmalan_endast_riksstrokes_anvandardag

2024-05-15 Nyhetsbrev maj 2024, se meny nyhetsbrev till höger.

2023-09-21 Årets Strokeenhet 2022
De fyra sjukhus som utmärkte sig som bäst för ”God strokevård” är strokeenheten vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Alingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus och Värnamo sjukhus som alla får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2022” av styrgruppen för Riksstroke.

Akademiska sjukhuset Kungälvs sjukhus Värnamo sjukhus
Alingsås Lasarett

Nedan följer artiklar från de fyra enheter som delade på priset för Årets Strokeenhet (källor är respektive sjukhus).

Akademiska sjukhuset: Klicka här för att komma till artikeln.

Alingsås lasarett: Klicka här för att komma till artikeln.

Kungälvs sjukhus: Klicka här för att komma till artikeln.

Värnamos sjukhus: Klicka här för att komma till artikeln.