Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2021-09-13 Microsoft uppdaterade den 2 september webbläsaren Edge vilket har lett till en förändring i inloggningsförfarandet till Riksstrokes plattform.

Nytt vid inloggning

När du ska logga in i en e-tjänst med SITHS-kort visas ett fönster där det står "Välj certifikat för autentisering".
  1. Klicka i rutan med ditt namn så att rutan blir grå ! OBS välj certifikat märkt med HSA id 
  2. Klicka på OK.

Nyheter

2021-10-15 Årets strokeenhet 2020 är Kalix och Sundsvall.  Läs pressmeddelandet här. Ytterligare fem sjukhus får ett omnämnande för ”God strokevård”, Akademiska Uppsala, Alingsås, Kullbergska Katrineholm, Köping och Oskarshamn.

2021-09-16 Läs Riksstrokes Årsrapport för 2020 under Årsrapporter

2021-09-15 EVAS-registret(trombektomi) årsrapport kan ni läsa här

2021-09-13 Den första R-RCT inom stroke är avslutad , säkert att ge NOAK tidigt efter en ischemisk stroke hos patienter med förmaksflimmer. I TIMING randomiserades patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer till tidig (inom 4 dagar) eller fördröjd (5-10 dagar) start av NOAK efter strokeinsjuknandet. Trots att studiestorleken blev mindre än förväntat gav TIMING ett tydligt resultat. TIMING visade att tidig start inte var sämre (non-inferior) än senarelagd start av NOAK. Läs mer på Timingstudien.se