Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2024-02-22 OBS!

Från och med 26 februari klockan 0630 kommer den nya inloggningsmetoden fungera.

  1. Välj logga in med SITHS som vanligt
  2. Sen väljer man antingen att logga in med SITHS-kort eller via SITHS-eID på denna enhet, se bild nedan.
  3. OBS!  Om det inte fungerar med den ena varianten så prova den andra men man behöver SITHSkortet hur som helst.

  4. Välj klinik. För de flesta användare behöver man välja vilken klinik man skall logga in med.
  5. Fyll sedan i din pinkod.
  6. Fyll sedan i sjukhuskod, användarnamn och lösenord som vanligt

Nyheter

2024-02-13 Välkommen till Riksstrokes webbinarium den 7 mars. Förebyggande behandling efter ischemisk stroke och TIA, Signild Åsberg. Länk till webbinariet finns kommer finnas bakom inloggning.

Övriga planerade datum för webbinarier under våren:

  • 4 april Strokerehabilitering ur ett vårdkedjeperspektiv, Anna Bråndal
  • 2 maj Årsrapport 2023, Mia Von Euler

2024-01-30 Rapport Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar.

2024-01-19 Sjukhusens inrapporterade förbättringsarbete för 2022-2023 redovisas här

 Boka av datumen i era kalendrar, mer info och möteslänk kommer närmare webbinarierna.

2023-09-21 Årets Strokeenhet 2022
De fyra sjukhus som utmärkte sig som bäst för ”God strokevård” är strokeenheten vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Alingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus och Värnamo sjukhus som alla får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2022” av styrgruppen för Riksstroke.

Akademiska sjukhuset Kungälvs sjukhus Värnamo sjukhus
Alingsås Lasarett

Nedan följer artiklar från de fyra enheter som delade på priset för Årets Strokeenhet (källor är respektive sjukhus).

Akademiska sjukhuset: Klicka här för att komma till artikeln.

Alingsås lasarett: Klicka här för att komma till artikeln.

Kungälvs sjukhus: Klicka här för att komma till artikeln.

Värnamos sjukhus: Klicka här för att komma till artikeln.