Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

Hjälp för att lösa inloggningsproblem

Nyheter

2023-06-01 Anmälan Riksstrokes Användardag 2023 den 21 september

Vi börjar dagen med inregistrering och fika kl 09.00, programmet börjar 09.30 och beräknas vara klart 15.30.

Vi kommer att vara på Danderyds sjukhus och Vi äter lunch på Hotell Mörby konferens. Kom ihåg att fylla i ev allergier!

Fm information från Riksstroke, em planerar vi gruppdiskussioner liknande som förra året vilket var uppskattat. Program för dagen kommer närmare mötet.

Till användardagen kan ni som vanligt skicka in frågor till styrgrupp och arbetsgrupp. Mejla frågorna till mig så vidarebefordrar jag till berörda. Skicka era frågor så snart som möjligt så hinner vi förbereda svaren.

Anmälan kan göras bakom inloggning i plattformen eller via en anmälningslänk från er Riksstrokeadministratör.

Anmälan senast 1 september

2023-05-31 Inspelning från Riksstrokes webinarium Årsrapport 2022 den 23 maj finns tillgänglig här. https://www.youtube.com/watch?v=eVmlAkRReew

2023-05-31 Trombektomier i Sverige - se senaste resultat här. https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/trombektomier-i-sverige/

2023-05-03 Nyhetsbrev april 2023 finns att läsa under meny nyhetsbrev till höger.

2023-04-25 Riksstrokes Användardag 2023

I år kommer Användardagen hållas i Stockholm den 21 september på Danderyds sjukhus.

Vi kommer med anmälningslänk och program längre fram men boka av denna dag i er kalender.

2022-09-08 Årets strokeenhet 2021 är Alingsås lasarett. Ytterligare sex sjukhus får ett omnämnande för ”God strokevård”, Avesta, Bollnäs, Kullbergska Katrineholm, Köping, Motala och Sundsvall. Läs pressmeddelandet här.

Stina Claesson och Carita Lilja från Alingsås Strokeenhet tillsammans med Riksstrokes registerhållare Mia von Euler och Riksstrokekoordinator Hannele Hjelm.