Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

Hjälp för att lösa inloggningsproblem

Nyheter

2023-09-21 Pressmeddelande från Riksstroke – Årets Strokeenhet är utsedd!
Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2022.
I samband med Riksstrokes användardag i Stockholm den 21 september har priset för ”Bästa strokeenhet” delats ut. De fyra sjukhus som utmärkte sig som bäst för ”God strokevård” är strokeenheten vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Alingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus och Värnamo sjukhus som alla får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2022” av styrgruppen för Riksstroke.

Akademiska sjukhus Kungälvs sjukhus Värnamo sjukhus

2023-09-21 Nu finns Riksstrokes preliminära årsrapport tillgänglig på hemsidan https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/arsrapporter/

I den preliminära årsrapporten hänvisar vi till webbtabeller, men dessa är inte publicerade än. Webtabellerna finns med i den slutliga årsrapporten som kommer lite senare i år.

2023-09-21 Nu finns Riksstrokes strukturdata rapport tillgänglig på hemsidan. Se https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/ovriga-rapporter-2/

2023-09-20 Riksstrokes kansli är stängt 21/9-22/9 p.g.a användardag och styrgruppsmöte. Begränsad support på mail dessa dagar.