Ansökan om datauttag för forskning

Om du vill använda data från Riksstroke i din forskning finns det guider hur du går tillväga. Ladda även ner ansökningsblanketten för datauttaget.

Vid datauttag för forskning och publikation ska ansvarig forskare uppvisa godkännande från etikprövningsnämnd innan datauttag kan göras.

Beslut om godkännande av datauttag tas vid styrgruppens månadsmöten.

Samkörning med andra register

Behöver det göras en samkörning med något befolknings- och/eller hälsodataregister vid till exempel Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån så ska det specificeras i etikprövningsansökan och även framgå i datauttagsansökan. Huvudansvarig forskargrupp ansvarar för att skicka en ansökan om samkörning till den registerförande statistikmyndigheten.

Kostnad för datauttag vid forskning

Vår ambition är att kunna bistå forskning genom snabba och kostnadseffektiva uttag. För förhandsinformation om preliminära kostnader för hantering av uttaget kontakta oss på Riksstrokes kansli riksstroke@regionvasterbotten.se. De flesta beställningarna tar 4 till 40 timmar, men beroende på ärendets komplexitet kan det även ta längre tid. Timpriset är 950 kr/timme + moms.

Metod- eller beräkningsstöd

Hjälp med metod eller beräkning kan ges i mån av tid varför du behöver kontakta oss under planeringsstadiet av ditt projekt om du är i behov av statistikerstöd med metod och analyser i ditt forskningsprojekt.

Blankett

Blankett för ansökan om datauttag för forskning

Variabelbeskrivning

https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/variabler-i-registret/

Guider

Är du forskare och vill ha information om hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning? På sidan https://skr.se/kvalitetsregister/forskning.43894.html finns dokument och guider som stöd för ditt arbete.

På sidan https://www.registerforskning.se finns det information om hur registerforskning kan bedrivas. Det finns också information om variabler i Riksstroke och andra kvalitetsregister.

Författarskap

Riksstroke policy författarskap