Ansökan om datauttag för forskning

Riksstroke är primärt inte ett forskningsregister. Det har dock visat sig vara en mycket värdefull kunskapsbas också för kliniskt-epidemiologisktinriktad forskning kring stroke. Riksstrokematerial utnyttjas eller har utnyttjats i flera pågående och avslutade avhandlingsarbeten.

För närvarande finns forskare i Uppsala, Lund, Umeå, Enköping, Stockholm och Örebro som är mer långsiktigt knutna till Riksstroke. Dessutom arbetar forskare på flera andra orter med Riksstrokedata.

Det databasmaterial forskarna arbetar med är i samtliga fall anonymiserat, d.v.s. det går inte att via namn eller födelsenummer identifiera enskilda individer.

Länk till ny blankett ansökan om datauttag för forskare

Ansokan_forskaruttag_2022

Observera att äldre versioner dataansökningsblanketter är ogiltiga 
Är du forskare och vill ha information om hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning? På sidan https://kvalitetsregister.se/forskning/forskaparegisterdata.1907.html finns dokument och guider som stöd för ditt arbete.

På sidan https://www.registerforskning.se finns det information om hur registerforskning kan bedrivas. Det finns också information om variabler i Riksstroke och andra kvalitetsregister.

Riksstroke policy författarskap