Rapporter

Se avsnitt i Riksstrokes årsrapport 2022 https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/arsrapporter/