Inrapportering

Rapportering i Barnriksstroke  är stängt från och med 2024.

Kontakta registerkoordinator på Riksstroke för mer information. 

riksstroke@regionvasterbotten.se, 090-7858783

Postadress:

Riksstroke, registerkoordinator

Målpunkt PA rum 1013

Norrlands Universitetssjukhus

90185 Umeå