Övriga rapporter (Ett år efter stroke, Anhörigas situation)

Om du har problem att ladda ner ett dokument så högerklicka på länken till dokumentet , välj spara mål som, sen sparar du ner dokumentet till din dator.

Anhörigas situation

Ett år efter stroke

Fem och tre år efter stroke

Två år efter stroke

Visa även arkiverade