Övriga rapporter (Ett år efter stroke, Anhörigas situation, Strukturdatarapporten, Valideringsrapporter m.fl)

Om du har problem att ladda ner ett dokument så högerklicka på länken till dokumentet , välj spara mål som, sen sparar du ner dokumentet till din dator.  

Covid-19 rapport

Ett år efter stroke

Strukturdata

Fem och tre år efter stroke

Anhörigas situation

Resultat från användarenkäten

Inventering av rehabiliteringsfrågor

Valideringsrapporter

Riksstroke och Swedvasc

Två år efter stroke

Transportmyndigheterna

Visa även arkiverade