Webinarium

2024

Webinarum

2023

Webinarium 20231207 Bilder från Riksstrokes användardag 20230921

Inspelning från Riksstrokes webinarium Årsrapport 2022 den 23 maj finns tillgänglig här. Strukturdatarapport-2022-2023-09-21_final

TIMING RS webinar 230330

2022

Webbinarium 22-11-24

Powerpoints från Riksstrokes användardag 20220907

Webinarium årsrapport 2021 220517 Mia von Euler

SAH Webinarium 220427 finns att tillgå som inspelning, se youtube länk innanför inloggning i plattformen.

Webinarium 220406 finns även att tillgå som inspelning, se youtube länk innanför inloggning i plattformen

2021

Webinarium 211130 Allmän information kansliet

Webinarium 211117 Utbildning

Riksstroke Användardag 2021

Webinarium 210518 Aktuella data från årsrapporten- Bo Norrving

Webinarium 210414 Strukturerad uppföljning efter stroke- Teresa Ullberg

Webinarium 210217

2020

Webinarium 201118

Webinarium_201021- Trombektomier

Riksstroke Användardag 2020_del1

Riksstroke Användardag 2020_del2

Webbinarium 200902

Webbinarium_200527

Signild Åsberg föredrag NIHSS Riksstroke maj-20

Webbinarium_200226

Webbinarium_200129