Övriga rapporter (Ett år efter stroke, Anhörigas situation, Strukturdatarapporten, Valideringsrapporter m.fl)

Om du har problem att ladda ner ett dokument så högerklicka på länken till dokumentet , välj spara mål som, sen sparar du ner dokumentet till din dator.  

Covid-19 rapport

Ett år efter stroke

TIA-Rapporter

Fem och tre år efter stroke

Strukturdata

Anhörigas situation

Resultat från användarenkäten

Inventering av rehabiliteringsfrågor

Valideringsrapporter

Riksstroke och Swedvasc

Två år efter stroke

Transportmyndigheterna

Dölj arkiverade