Övriga rapporter

 

Covid-19 rapport

Ett år efter stroke

Strukturdata

TIA-Rapporter

Fem och tre år efter stroke

Anhörigas situation

Resultat från användarenkäten

Inventering av rehabiliteringsfrågor

Valideringsrapporter

Riksstroke och Swedvasc

Två år efter stroke

Transportmyndigheterna

Dölj arkiverade