Övriga rapporter

 

1- Strukturdata

Anhörigas situation

Covid-19 rapport

Ett år efter stroke

Fem och tre år efter stroke

Inventering av rehabiliteringsfrågor

Resultat från användarenkäten

Riksstroke och Swedvasc

Strukturdata

TIA-Rapporter

Transportmyndigheterna

Två år efter stroke

Valideringsrapporter

Dölj arkiverade