Länkar patient

Information om stroke på 1177

Strokeförbundet
Neuroförbundet
Afasiförbundet i Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Vårdförlopp Stroke och TIA, akut, uppföljning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA – tidiga insatser och vård

Riksstroke i vården i siffror

Evas Registret – Registret för endovaskulär behandling av stroke