Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården.  Vi samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen.

Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik

92%

Trombolys och eller trombektomi

17%

Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer

79%