Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården.  Vi samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen.

1994

Registrets startår

72

sjukhus som registrerar

22000

insjuknanden 2016

Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik

90%

Trombolys och eller trombektomi

14%

Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer

83%