Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården.  Vi samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen.

Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik

91%

Trombolys och eller trombektomi

15%

Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer

83%