Övriga rapporter (Ett år efter stroke, Anhörigas situation, Strukturdatarapporten, Valideringsrapporter m.fl)

Om du har problem att ladda ner ett dokument så högerklicka på länken till dokumentet , välj spara mål som, sen sparar du ner dokumentet till din dator.  

Fem och tre år efter stroke

Ett år efter stroke

Strukturdata

Riksstroke och Swedvasc

Anhörigas situation

Valideringsrapporter

Resultat från användarenkäten

Inventering av rehabiliteringsfrågor

Två år efter stroke

Transportmyndigheterna

Visa även arkiverade