Variabler i registret

Stroke

Variabler i Riksstroke – Akutskedet för registrering av stroke

TIA

Variabler i RIksstroke över tid -TIA

1-årsuppföljning

Variabler i Riksstroke över tid 1-årsuppföljning