Kontakta oss

 

Arbetsgrupp

Forskarfrågor

Marie Eriksson, Docent, Kanslichef
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-786 61 08
e-mail:

 

Registreringsfrågor 

Sari WallinSari Wallin, Riksstrokekoordinator, Tjänstledig
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 87 78
e-mail:

 

HanneleHannele Hjelm, Bitr. Riksstrokekoordinator
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 87 83
e-mail:

 

Statistikfrågor

Fredrik JonssonFredrik Jonsson, Statistiker
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 87 84
email:

 

Maria Hals BerglundMaria Hals Berglund, Statistiker
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 80 84
e-mail:

 

Maria SukhovaMaria Sukhova, Statistiker
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 87 01
e-mail:

 

Plattform- och IT-frågor

Per IvarssonPer Ivarsson, Systemadministratör
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 87 81
e-mail:

 

Styrgrupp

Bo NorrvingBo Norrving, Registerhållare, Professor
Institutionen för Kliniska Vetenskaper,
Neurologi Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
221 86 Lund
e-mail:

 

Marie Eriksson, Docent, Bitr. Föreståndare
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-786 61 08
e-mail:

 

Mia von Euler, Docent, Överläkare
Klinisk Farmakologi L7:03
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna
tel. 08-517 705 66
e-mail:

 

Eva Lotta GladerEva-Lotta Glader, Docent, Läkare
Medicincentrum Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 69 80
e-mail:

 

Katharina Stibrant SunnerhagenKatharina Stibrant Sunnerhagen,Professor
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi
Göteborgs Universitet
tel. 046-31 342 2803
e-mail:

 

Anneli Torsfeldt Heikenborn, Vice Ordförande STROKEriksförbundet. (Patientrepresentant)
STROKE Riksförbundet
127 48 Skärholmen
tel. 072-0483945
e-mail:

 

Sari WallinSari Wallin, Riks-Strokekoordinator, Sjuksköterska
Registercentrum Norr, målpunkt G
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
tel. 090-785 87 78
e-mail:

 

Per WesterPer Wester, Professor i medicin vid Umeå universitet
Överläkare vid Umeå Strokecenter, Medicincentrum,
Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Tel. 090-785 0000 (vx)
e-mail:

 

Wania Engberg Wania Wigren (fd Engberg), Specialistsjukgymnast Neurologi
Fysioterapi, NÄL
461 73 TROLLHÄTTAN
tel. 010-4354568
e-mail:

 

S_ÅsbergSignild Åsberg, Medicine doktor, specialistläkare
Strokeavdelningen
Akademiska sjukhuset
018-611 27 53
e-mail: