Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

Nyheter

2018-05-21 Riksstroke kommer ha begränsad verksamhet under julimånaden V. 29-30 kommer kansliet vara sommarstängt.

2018-05-07 Fr. o. m. 2017 års insjuknanden kommer bortfall större än 25 % på enskilda frågor att markeras ut. För målnivåerna i dashboarden visas detta med en överkryssad plopp. I beräkningarna för Riksstrokepriset kommer en överkryssad plopp att innebära 0 poäng.

2018-04-17 Nu är anmälan till Riksstrokes Användardagen 2018 öppen. Mötet hålls den 12 september 0900-1700 på Radisson Royal Viking Vasagatan 1, Stockholm. Sista anmälningsdatum är 9 augusti 2018.

Efter Riksstrokes användarmöte kommer det mellan kl 17-18 att hållas ett prövarmöte för Timingstudien med efterföljande middag för de som vill delta.

2018-04-17 Stroketeamkonferensen är den 13-14 september läs mer på http://www.stroketeam.se

2018-04-06 Nu finns vägledningar för 2018 tillgängliga på hemsidan.

2018-03-26 Senaste nyhetsbrevet från Riksstroke finns här

2018-02-26 Uppföljning 1 år efter stroke 2016. Rapporten finns att läsa under övriga rapporter.

2018-02-26 Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård. En rapport som beskriver Socialstyrelsens arbete med kvalitetsregister av betydelse för personer som får hälso- och sjukvård finansierad av kommunerna. Här redovisas hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17/

2018-02-12 Nu finns 3-månaders formulären för 2018 tillgängliga.

2018-02-01 Uppföljning av närståendes situation 3 och 5 år efter att deras anhöriga insjuknat i stroke. Rapport från Riksstroke utgiven januari 2018. Den finns att läsa under övriga rapporter.

2017-01-25 Riksstrokes reviderade diagnoslathund finns nu tillgänglig.

2017-10-24 Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2016. Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2016 var strokeenheten vid Bollnäs sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2016” av styrgruppen för Riksstroke! Läs mer här De sjukhus som fick omnämnande för "God strokevård" 2016 var Alingsås, Kalix, Värnamo och Kalmar.

Vinnarna Bollnäs sjukhus fyra representanter tillsammans med Riksstrokes registerhållare Bo Norrving och biträdande Nationell Riksstrokeskoordinator Hannele Hjelm.