Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

Nyheter

2020-05-28 Powerpoint från Riksstroke webinarium den 27 maj finns under menyn webbinarium till höger.

2020-05-13 Riksstrokes användardag i Örebro den 23/9 är inställt. Riksstroke planerar att genomföra ett webinarium samma dag istället. Mer information kommer.

2020-05-13 På grund av den rådande situationen med COVID-19 har Nationella Stroketeamrådet tillsammans med den lokala organisationskommittén i Örebro tagit beslutet att ställa in årets Stroketeamkongress. Den planeras genomföras nästa år, 30 sept – 1 okt 2021 på Conventum i Örebro. Riksstrokes användarmöte hålles i direkt anslutning till kongressen, onsdagen den 29 september 2021. Läs mer på www.stroketeam.se

2020-04-29.Läs Riksstrokes Strukturdatarapport 2018. Rapporten innehåller en sammanställning och jämförelse av strokevårdens struktur i Sverige åren 2013, 2015, 2016 och 2018. Den finns på hemsidan under menyn rapporter| övriga rapporter

2020-04-28 Genom en samordnad och rekordsnabb process införs nu frågor om Covid-19 i flera kvalitetsregister. Svaren är tänkta att vara till nytta i Sverige och internationellt redan under pågående pandemi. 2 nya frågor införs så att vi kan följa hur det går för strokepatienter med Covid-19 (gäller från 200301). Frågorna gäller om patienten har eller har haft Covid-19 och om patienten är testad för viruset som orsakar sjukdomen. Läs informationsbrev från Bo Norrving, registerhållare i Riksstroke Utskick om COVID 19 frågor i Riksstroke

2020-04-09 Förtydligande angående frågan Återbesök på grund av det aktuella strokeinsjuknandet är planerat hos sjuksköterska eller läkare. I vägledningen står det att det ska vara ett fysiskt återbesök men under Corona pandemin får planerad telefonuppföljning räknas som planerat återbesök. Under Corona pandemin kommer fysiska uppföljningar vara svårt att genomföra och heller inte rätt enligt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna för dom som är 70 år eller äldre.

2020-04-06 Pressat sjukhus ger sämre behandling för strokedrabbad, visar en avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen är baserad på data från det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, Riksstroke, berikat med data över beläggningsgrad https://www.forskning.se/2020/03/25/pressat-sjukhus-ger-samre-behandling-for-strokedrabbad

2019-09-11 Årets strokeenhet 2018 är Alingsås. Läs pressmeddelandet här . Ytterligare fem sjukhus får ett omnämnande för ”God strokevård”, de är Capio St:Göran, Kalix, Kullbergska, Köping och Sundsvall.

Årets strokeenhet 2018 är Alingsås.

Omnämnande Capio St.Göran(Ej på bild) Kalix, Kullbergska, Köping och Sundsvall