Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2020-06-05 Läs här hur du löser problemet med SITHS-kort som inte fungerar efter byte till ett nytt

Nyheter

2020-06-12 Läs Riksstrokes nyhetsbrev 2020 här

2020-06-10 I år är Riksstrokes användardag ett webbinarium. Webbinariet är den 23/9 och börjar 1230 och slutar 1500. Agenda kommer i augusti.

2020-06-09 Preliminär Årsrapport 2019 Stroke TIA finns att läsa under Årsrapporter

2020-06-09 Nästa webinarium är onsdagen den 2 september 1430-1515. Temat är att använda statistik och listor i Riksstrokes plattform.

2020-05-13 På grund av den rådande situationen med COVID-19 har Nationella Stroketeamrådet tillsammans med den lokala organisationskommittén i Örebro tagit beslutet att ställa in årets Stroketeamkongress. Den planeras genomföras nästa år, 30 sept – 1 okt 2021 på Conventum i Örebro. Riksstrokes användarmöte hålles i direkt anslutning till kongressen, onsdagen den 29 september 2021. Läs mer på www.stroketeam.se

2020-04-29.Läs Riksstrokes Strukturdatarapport 2018. Rapporten innehåller en sammanställning och jämförelse av strokevårdens struktur i Sverige åren 2013, 2015, 2016 och 2018. Den finns på hemsidan under menyn rapporter| övriga rapporter

2020-04-28 Genom en samordnad och rekordsnabb process införs nu frågor om Covid-19 i flera kvalitetsregister. Svaren är tänkta att vara till nytta i Sverige och internationellt redan under pågående pandemi. 2 nya frågor införs så att vi kan följa hur det går för strokepatienter med Covid-19 (gäller från 200301). Frågorna gäller om patienten har eller har haft Covid-19 och om patienten är testad för viruset som orsakar sjukdomen. Läs informationsbrev från Bo Norrving, registerhållare i Riksstroke Utskick om COVID 19 frågor i Riksstroke