Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2017-06-19 Plattformen är uppdaterad till version 17.4 . Ett antal buggfixar har gjorts samt att det nu finns en strokerapport på patientsidan

Nyheter

2017-07-05 Preliminärt program Användarmötet oktober 2017 .

2017-07-04 Nu ligger Riksstrokes preliminära Årsrapport 2016 på hemsidan under Årsrapporter (Akut-, TIA- och 3-månadersuppföljning).

2017-06-26 Hösten känns långt borta men boka redan in datum för Riksstrokes användardag den 2017-10-17 (prel tid 09:00 - 17:00).

2017-05-04 Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsstödet ska stödja dig i professionen att fatta bästa beslut utifrån dagens kunskap och evidensläge.

2017-03-31 Strukturdatarapport 2016 ligger nu på hemsidan under fliken Övriga rapporter.

2017-03-16 Vägledningar för stroke, TIA och 3-månadersuppföljning ligger nu på hemsidan.

2017-03-13 Inbjudan att delta i Timing-studien. Läs mer här

2016-12-16 Nu ligger den slutliga versionen av Årsrapport 2015 på hemsidan. Årets rapport är försenad pga den sena leveransen av täckningsgraden från Socialstyrelsen. Därför kommer Årsrapporten inte att tryckas i år, utan kommer enbart vara tillgänglig i webbform.

2016-12-16 Rapport 3-månadersuppföljning efter stroke finns nu på hemsidan under Årsrapporter (Akut-, TIA- och 3-månadersuppföljning).

2016-11-10 Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten. Resultat från användarankäten finns under fliken Övriga rapporter.

2016-11-03 1-årsuppföljning 2015 med sammanställt information om livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser för de som insjuknade under 2014 ligger nu ute på hemsidan under fliken övriga rapporter.

2016-10-12 Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2015.

Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2015 var strokeenheten vid Oskarshamns sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2015” av styrgruppen för Riksstroke!

img_6461

Vinnarna Oskarshamns sjukhus sju representanter tillsammans med Riksstrokes registerhållare Bo Norrving och biträdande Nationell Riksstrokeskoordinator Hannele Hjelm.