Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2017-03-12 Riksstrokes plattform är uppdaterad till version 18.3. Registreringsöversikten är uppdaterad så att det fungerar bättre att ”backa” tillbaka från formulären till registreringsöversikten med urval och datum bibehållna. Genom länkarna på startsidan kan man också ta fram översikten och den är då filtrerad enligt siffrorna i dashboarden. Läs mer i manualen som finns under menyn information/manualer efter ni loggat in.

Nyheter

2017-03-09 Boka in den 12-14 september för Riksstrokes användardag och stroketeamkonferensen. Riksstrokes användardag är den 12 september. Läs mer om stroketeamkonferensen på http://www.stroketeam.se

2017-02-26 Uppföljning 1 år efter stroke 2016. Rapporten finns att läsa under övriga rapporter.

2017-02-26 Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård. En rapport som beskriver Socialstyrelsens arbete med kvalitetsregister av betydelse för personer som får hälso- och sjukvård finansierad av kommunerna. Här redovisas hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17/

2017-02-12 Nu finns 3-månaders formulären för 2018 tillgängliga.

2017-02-01 Uppföljning av närståendes situation 3 och 5 år efter att deras anhöriga insjuknat i stroke. Rapport från Riksstroke utgiven januari 2018. Den finns att läsa under övriga rapporter.

2017-01-25 Riksstrokes reviderade diagnoslathund finns nu tillgänglig.

2017-10-30 Riksstroke slutliga årsrapport för 2016 finns att läsa här

2017-10-25 Se filmen om NIHSS http://neurophys.gu.se/nihss

2017-10-24 Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2016. Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2016 var strokeenheten vid Bollnäs sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2016” av styrgruppen för Riksstroke! Läs mer här De sjukhus som fick omnämnande för "God strokevård" 2016 var Alingsås, Kalix, Värnamo och Kalmar.

Vinnarna Bollnäs sjukhus fyra representanter tillsammans med Riksstrokes registerhållare Bo Norrving och biträdande Nationell Riksstrokeskoordinator Hannele Hjelm.