Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2020-02-20 Det kan vara problem att fylla i 3 månaders uppföljning för vissa patienter för tillfället. Felsökning pågår. Det har uppmärksammats att 2020 års formulär är långsamma att fylla i. Vi håller på att ser över detta.

Nyheter

2020-02-21 Ny kodning för TIMING-patienter avseende Läkemedel vid utskrivning i Riksstroke! Då vissa TIMING-enheter nu rekryterar en stor andel av sina flimmerpatienter börjar det ge avtryck i målnivån Andel behandlade med peroral antikoagulantia vid förmaksflimmer och stroke. För att beräkna måluppfyllelse delas antalet behandlade vid utskrivning med antalet patienter som har förmaksflimmer och ischemisk stroke. För att stärka att det verkligen rör sig om behandlande patienter och inte spegla en förhoppning så ingår numera endast behandlade vid utskrivning (svarsalternativ 1) i beräkningen, och inte planerad insättning inom 2 veckor (svarsalternativ 3).

För TIMING-patienter i det fördröjda tidsfönstret kan starten ske strax efter utskrivning och säkerställs senast vid studiens 14-dagarsuppföljning. Med anledning av detta rekommenderar Riksstroke att TIMING-patienter med randomiserad NOAK-start efter utskrivning kodas som 1. Den planerade startdagen (även om efter utskrivning) anges vid ”Datum för ny- eller återinsättning av perorala antikoagulantia under vårdtiden” i Riksstroke. Om registrering sker i efterhand, anges det faktiska insättningsdatumet (finns i TIMING-fliken NOAK-start).

Dessa förändringar påverkar inte TIMING utan endast målnivå beräknad på Riksstrokedata. Ändringen har bara betydelse om strokeenheten inkluderar en betydande andel av sina patienter med förmaksflimmer i TIMING. Kontakta gärna TIMINGs superanvändare Erika Keller i Uppsala om du behöver hjälp eller råd vid om-registrering. Timingstudien.se

2020-02-20 Anmälan till Riksstrokes användardag 23 september och stroketeamdagarna 24 -25 september gör ni på stroketeamkongressens hemsida

2020-02-17 Deadline för registrering av akutskede är förlängt till 9 mars.

2020-02-17 Vägledning för akutskede 2020 finns under menyn vägledning

2020-02-04 Remissvar vårdförlopp Stroke/TIA. Sju vårdförlopp är nu klara för remiss. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter. Läs mer här

2020-02-01 Bilder från Riksstrokes webinarium 200129 . Nästa webinarium är onsdag 26/2 februari klockan 1430-1515. Anslut gärna lite före.

2020-01-15 Nytt formulär för SAH(I60) 2020 finns under menyn formulär.

2019-12-17 Nya formulär för akutskede och TIA 2020 finns under menyn formulär

2019-09-11 Årets strokeenhet 2018 är Alingsås. Läs pressmeddelandet här . Ytterligare fem sjukhus får ett omnämnande för ”God strokevård”, de är Capio St:Göran, Kalix, Kullbergska, Köping och Sundsvall.

Årets strokeenhet 2018 är Alingsås.

Omnämnande Capio St.Göran(Ej på bild) Kalix, Kullbergska, Köping och Sundsvall

--> -->