Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

Nyheter

2017-12-06 Riksstrokes kansli kommer att vara stängt för julledighet mellan 23/12- 1/1

2017-11-17 Deadline för för inrapportering 2017 är den 4 mars för Stroke och TIA samt den 13 maj för 3-månaders uppföljning.

2017-10-30 Riksstroke slutliga årsrapport för 2016 finns att läsa här

2017-10-25 Se filmen om NIHSS http://neurophys.gu.se/nihss

2017-10-24 Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2016. Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2016 var strokeenheten vid Bollnäs sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2016” av styrgruppen för Riksstroke! Läs mer här De sjukhus som fick omnämnande för "God strokevård" 2016 var Alingsås, Kalix, Värnamo och Kalmar.

Vinnarna Bollnäs sjukhus fyra representanter tillsammans med Riksstrokes registerhållare Bo Norrving och biträdande Nationell Riksstrokeskoordinator Hannele Hjelm.

2017-10-03 Förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2017

2017-09-19 Det har genomförts en inventering av rehabiliteringsfrågor i Riksstrokes akutformulär. Rapporten om det finns att läsa här.

2017-05-04 Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsstödet ska stödja dig i professionen att fatta bästa beslut utifrån dagens kunskap och evidensläge.