Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2017-10-09 Plattformen är uppdaterad till version 17.6. Läs mer under nyheter på startsidan i registreringsplattformen.

Nyheter

2017-10-11 Program för användardagen.

2017-10-03 Förbättringsarbeten med hjälp av Riksstrokesdata 2017

2017-09-19 En uppdatering av Riksstrokes hemsida har gjorts läs mer här.

2017-09-19 Det har genomförts en inventering av rehabiliteringsfrågor i Riksstrokes akutformulär. Rapporten om det finns att läsa här.

2017-07-04 Nu ligger Riksstrokes preliminära Årsrapport 2016 på hemsidan under Årsrapporter (Akut-, TIA- och 3-månadersuppföljning).

2017-05-04 Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsstödet ska stödja dig i professionen att fatta bästa beslut utifrån dagens kunskap och evidensläge.

2017-03-31 Strukturdatarapport 2016 ligger nu på hemsidan under fliken Övriga rapporter.

2016-12-16 Rapport 3-månadersuppföljning efter stroke finns nu på hemsidan under Årsrapporter (Akut-, TIA- och 3-månadersuppföljning).

2016-11-10 Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten. Resultat från användarankäten finns under fliken Övriga rapporter.

2016-11-03 1-årsuppföljning 2015 med sammanställt information om livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser för de som insjuknade under 2014 ligger nu ute på hemsidan under fliken övriga rapporter. 2016-10-12 Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2015. Den klinik som utmärkte sig bäst för ”God strokevård” 2015 var strokeenheten vid Oskarshamns sjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2015” av styrgruppen för Riksstroke!

img_6461

Vinnarna Oskarshamns sjukhus sju representanter tillsammans med Riksstrokes registerhållare Bo Norrving och biträdande Nationell Riksstrokeskoordinator Hannele Hjelm.