Definition av strokeenhet och dess innehåll

Nationella riktlinjer för vård vid stroke Stöd för styrning och ledning 2020 sidan 27

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf

Sammanfattning

  • En strokeenhet är en enhet på sjukhus som enbart eller övervägande tar hand om personer som har fått en stroke.
  • En strokeenhet har ett multidisciplinärt team speciellt kunniga inom strokevård. Exempel på att säkra kompetensen är återkommande utbildningsprogram Strokekompetensbevis. https://strokeforbundet.se/profession/strokekompetensutbildning/?gclid=CjwKCAiA0JKfBhBIEiwAPhZXD-PiuUSdphcuzDVXTkcroqB6vT03FEYCgcMICOJxgqYLX5_Oyyxu9hoCPqgQAvD_BwE
  • Teamet innefattar läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och logoped samt har tillgång till dietist och psykolog helst med neuropsykologisk inriktning.
  • Regelbundna teamträffar ingår i arbetssättet.
  • Vårdprogram för att identifiera och åtgärda vanliga komplikationer används.
  • Tillgång till medicinteknisk utrustning för exempelvis långtidsregistrering av hjärtrytm.
  • Omedelbar mobilisering och tidig rehabilitering erbjuds.
  • Information och utbildning till patient och närstående erbjuds samt planerad och strukturerad utskrivning när det är dags för utskrivning från sjukhuset.
  • Tidig understödd hemgång med multidisciplinärt stroketeam knutet till strokeenheten med rehabilitering i hemmiljön rekommenderas till personer med lindrig till måttlig stroke.
  • Vård på strokeenhet bör erbjudas till personer med misstänkt eller konstaterad stroke då det ger ökad möjlighet för tidig diagnostik och tidigt omhändertagande vilket minskar risk för komplikationer, funktionsnedsättning eller död.