Patientinformation för sjukhus

Patientinformation angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke

Skriv ut/ladda ner detta dokument:

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_eng

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_fi

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_ar

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_Farsi

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_Somaliska