Patientinformation för sjukhus

Patientinformation angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke

Skriv ut/ladda ner detta dokument:

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke(2022)

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_eng(2022)

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_fi(2022)

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_ar(2022)

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_far(2022)

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_som(2022)