Patientinformation för sjukhus

Patientinformation angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke

Skriv ut/ladda ner detta dokument:

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_2023

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_2023_eng

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_2023_fi

Information angående medverkan i Nationella kvalitetsregistret Riksstroke_Arabiska_2024

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_Farsi_2024

Information-angaende-medverkan-i-Nationella-kvalitetsregistret-Riksstroke_Somaliska_2024