Forskning

Barnriksstroke är en del av Riksstroke som är en mycket värdefull kunskapsbas för kliniskt-epidemiologiskt inriktad forskning kring stroke. Med Barnriksstroke fördjupas möjligheten att också få ökad kunskap om stroke hos barn och ungdomar.

De insamlade patientuppgifter som forskarna arbetar med är alltid anonyma, det går alltså inte att via namn eller födelsenummer identifiera enskilda personer.