Verksamhetsutveckling

Insamlade uppgifter i Barnriksstroke kommer att ge ökad kunskap om barn med stroke, i syfte att säkerställa patientsäkerhet och förbättra vårdkvalitet. Här kommer även uppföljningsenkäten att ha stor betydelse för enheter som vårdar barn och unga.