Kontakta oss

Om du träffar patienter som är aktuella för registret eller har några frågor kring Barnriksstroke, kontakta:

Koordinatorer:

Hannele Hjelm, registerkoordinator, hannele.hjelm@regionvasterbotten.se, 090-7858783

Sara Korpela, bitr. registerkoordinator sara.korpela@regionvasterbotten.se, 090-7858778

Support, riksstroke@regionvasterbotten.se

Arbetsgruppen:

Anna Ekesbo-Freisinger (anna.ekesbo-freisinger@regionstockholm.se)
Barnneurolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Tony Frisk (tony.frisk@karolinska.se)
Barnkoagulationsläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Anna Walås, (anna.walas@regionostergotland.se)
Barnläkare, Barn- och Ungdomssjukhuset,  Linköping

Staffan Lundberg, (staffan.lundberg@kbh.uu.se)
Barnneurolog, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Niklas Timby, (niklas.timby@umu.se)
Barnneurolog, Barn- och undomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Sven Wiklund, (sven.wiklund@skane.se)
Barnneurolog, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

David Björnheden, (david.bjornheden@vgregion.se)
Barnneurolog, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg