Patientrapport 2023 utgiven juni 2024

Det nationella kvalitetsregistret Riksstroke publicerar årligen rapporter om den svenska
strokevårdens kvalitet. Årsrapporten som innehåller information om den svenska vården av
stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA) vänder sig främst till sjukvården och beslutsfattare
och publiceras årligen. Vi har även en årlig kortare rapport med aktuella data på engelska och vi
ger även ut rapporter om hur patienter har det ett eller tre år efter stroke. Vissa delar av
strokevården ändras över tid men skillnaden mellan åren är inte alltid så stor. Utvecklingen över
längre tid har däremot i vissa fall varit påtaglig men kan vara lite svår att utläsa om man inte läser många rapporter.

I samråd med patientrepresentanter vill vi därför presentera en rapport som är mer översiktlig och beskriver utvecklingen av svensk strokevård över tid och likaså hur det går för
patienterna. Denna rapport vänder sig främst till allmänheten. Läs den här https://www.riksstroke.org/sve/forskning-statistik-och-verksamhetsutveckling/rapporter/arsrapporter/