Patientinformation vid efterregistrering

Ladda ner dokumentet Mall informationsbrev för efterregistrering i Riksstroke 15-11-10 och ersätt den gråade texten i dokumentet med det som gäller för ert sjukhus. Denna patientinformation är tillsammans med ordinarie patientinformation avsedd för patienter som efterregistrerats i Riksstroke.

Med Riksstrokeansvarig avses Riksstrokeadministratör.