Priset för Årets strokeenhet 2022 är utdelat

Pressmeddelande från Riksstroke
– Årets Strokeenhet är utsedd!

Riksstroke har återigen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2022.

I samband med Riksstrokes användardag i Stockholm den 21 september har priset för ”Bästa strokeenhet” delats ut. De fyra sjukhus som utmärkte sig som bäst för ”God strokevård” är strokeenheten vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Alingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus och Värnamo sjukhus som alla får omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2022” av styrgruppen för Riksstroke.

De kommer även att presenteras i Årsrapporten från Riksstroke .  Årsrapporten finns tillgänglig på Riksstrokes hemsida https://www.riksstroke.org/